Register to future events 

  • Happy Streets tijdens Corona
    Tijd = tbd
    Online
    Het is tijd voor meer publieke ruimte in deze corona-periode. We werken samen aan de beste ideeën voor onze steden.

Watch previous streams