Goede Publieke
Ruimte Analyse
Elke stad wil haar burgers centraal stellen in het stadmaken. Een mooie doelstelling, maar in de praktijk een grote uitdaging.

Publieke ruimte creëren waarin de mens centraal staat

Bij Humankind geloven we dat de openbare ruimte het hart en de ziel van steden is. De publieke arena waar het leven van de burgers zich afspeelt. Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont en werkt, is het meer dan ooit van groot belang om na te denken over hoe de openbare ruimte eruit ziet en hoe deze presteert.

 

Grote hoeveelheden data, uitgebreid onderzoek, diepgaande studies, inspirerende lezingen… de afgelopen decennia is er informatie in alle formaten gepubliceerd die wat zegt over wat goede openbare ruimte kan betekenen. We hebben al die kennis verzameld, de grote woorden en de eindeloze cijfers verwerkt en een model gemaakt om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten.

pexels-mikhail-nilov-8455303dd.png

Holistische analyse

Door ruimtelijke analyse en analyse van menselijk gedrag te combineren, controleren we het oorspronkelijke ontwerp en het daad- werkelijke gebruik ervan in het echte leven.

Ruimte

Hoe is de publieke ruimte ontworpen?
Studie naar percentage groen, straatmeubilair, faciliteiten, comfort, etc. 

Mens

Hoe wordt de publieke ruimte gebruikt?

Gedragsanalyse: waar lopen, eten, zitten mensen? Studie door observaties, sensor tracking, interviews, etc.

De ruimtelijke analyse wordt over de gedragsanalyse gelegd om de hiaten tussen ontwerp en daadwerkelijk gebruik te laten zien.

Gif-Spider_LOOP.gif

Goede publieke ruimte model

Kwaliteit van buitenruimte

Door de publieke ruimte door verschillende lenzen te bekijken analyseren we hoe goed deze is voor het welzijn en gezondheid van de mens.

GPSA Model_NL_A.png

Gedrag en interactie

Door het gedrag van mensen in de publieke ruimte te observeren, kunnen we nagaan hoe de ontworpen ruimte in realiteit wordt gebruikt, en ontdekken we onbedoelde en verrassende gedragingen.

GPSA Model_NL_B.png

De mens centraal

Om de gezondheid en het welzijn van de mens echt centraal te zetten, moeten we deze op een holistische wijze benaderen. Het biospsychosociaal model laat zien hoe biologie, psychologie en sociale factoren met elkaar verbonden zijn. 

GPSA Model_NL_C.png

Ons proces

 1 

Keuze locatie

2

Ruimte analyse

Initieel onderzoek naar de kwaliteit van de publieke ruimte, vanuit de lenzen van toegankelijkheid, comfort & veiligheid, natuur en sociale elementen & programma.

3

Gedragsobservaties

Analyse van de manier waarop mensen de ruimte gebruiken.

4

Resultaten

De resultaten van beide soorten onderzoek leiden tot uiteenlopende uitkomsten voor verschillende indicatoren. We combineren ze, noteren de meest opvallende punten en stellen vervolgstappen voor.

5

Suggesties

Op basis van onze ‘best practice’ database met voorbeelden uit de hele wereld bieden we mogelijke oplossingsrichtingen voor de verschillende verbeterpunten.

Vervolgonderzoek

Om dieper te kunnen ingaan op de beweegredenen van mensen, is vervolgonderzoek nodig. Denk aan (straat)interviews of workshops met diverse stakeholders.

Onze doelstellingen

De gegevens zijn er al. De kennis is er al. Maar net als onze steden worden ze niet ten volle benut. Met onze Goede Publieke Ruimte Analyse streven we ernaar om ontwerpers en beleidsmakers te inspireren en te informeren met data en inzichten om betere publieke ruimte te maken waarin de mens centraal staat.

Human Central.png

De mens centraal

Mensen zijn complexe wezens die bestaan uit meerdere lagen. Die lagen vormen de basis voor onze analyse. Buiten de ruimte zelf kijken we ook naar de mens in de ruimte.

Interdisciplinary.png

Inter- & Transdisciplinair

Terwijl het merendeel van het onderzoek naar de openbare ruimte zich richt op fysieke elementen en ontwerp, verbindt onze benadering deze met gedragsobservaties. Het fysieke, het sociale en al hun verbindingen komen eindelijk samen.

Scalable.png

Opschaalbaar

Onze aanpak is direct, eenvoudig en snel aanpasbaar, geschikt voor het kleinste buurtplein tot het grootste kruispunt. Zo kan veel meer publieke ruimte worden aangepast op de maat van de mens.

Output

Of je nu ontwerpprincipes wilt definiëren voor een herontwerp van een park of plein, de basis wilt leggen voor een participatief proces, of wilt uitzoomen om te werken aan een strategisch plan voor een gebiedsontwikkeling, onze analyse helpt ontwerpers en beleidsmakers om betere geïnformeerde beslissingen over publieke ruimtes waarin de mens centraal staat.

 

Goede publieke ruimte creëren is best lastig, maar geen zorgen, wij zorgen ervoor dat je geen detail vergeet.

Gif-Output_LOOP.gif

Wil je jouw publieke ruimtes evalueren? Beter geïnformeerde beslissingen nemen over mensgerichte openbare ruimte? Plan een vrijblijvende digitale afspraak in voor meer een kennismaking en meer informatie.